Vroege psychose ABC

ABC is met de teams Centrum Jong Volwassenen en Kliniek Schematherapie Jong Volwassenen in ontwikkeling tot een nieuwe Zorgeenheid die zich richt op de herstelondersteuning voor jongeren (16-26 jaar) die door hun psychische kwetsbaarheid moeite hebben met hun (maatschappelijk) functioneren. De herstelondersteuning gebeurt door medewerkers met een op jongeren gerichte attitude, samen met peers en zoveel mogelijk in samenwerking met naastbetrokkenen en netwerkpartners. Voor ABC ligt het accent op jongeren met participatieproblemen samenhangend met recente psychose kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met andere psychische aandoeningen. Participatiedoelen van de jongere zijn richtinggevend voor de behandeling. Naast de herstelondersteuning door rehabilitatie en behandeling. is er expliciet aandacht voor persoonlijk herstel. Dit impliceert een structurele inbreng van cliënten zelf, als ook van ervaringsdeskundigheid van medewerkers die zich hierbij faciliterend en professioneel bescheiden opstellen. Aandacht voor de adolescente ontwikkelingsfase maken onlosmakelijk deel uit van de zorg.

We hebben op dit moment geen open vacatures voor de zorginhoud Vroege psychose ABC Bekijk alle vacatures