Opleiding tot verpleegkundig specialist

Opleiding verpleegkundig specialist ggz

Zoek je verdieping en verbreding van je takenpakket als verpleegkundige dan biedt Altrecht de mogelijkheid om een volgende stap in je loopbaan te zetten door het volgen van de opleiding tot verpleegkundig specialist. Je wordt dan expert in het verlenen van psychiatrische verpleegkundige zorg in de rol van regiebehandelaar in combinatie als praktijkonderzoeker, innovator en coach.

Hoe ziet de opleiding er uit?
Gedurende drie jaar volg je één dag per week cursorisch onderwijs bij GGZ-VS in het opleidingscentrum in Utrecht. De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal GGZ-instellingen door heel Nederland.

Als verpleegkundige specialist in opleiding (VIOS) heb je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Zodra de opleiding start, begin je op een nieuwe praktijkleerplaats in het eerste opleidingsjaar. Elk jaar verander je van praktijkleerplaats. Op deze manier kun je bekwamen in de breedte van de GGZ, de verschillende doelgroepen en settingen.

Hoe en wat leer je?
Tijdens de opleiding staat jouw persoonlijke leerproces centraal. Binnen de voorgeschreven kaders zet je samen met de praktijkopleider je eigen leerroute uit. Als vios leer je het vak van Verpleegkundig Specialist ggz vooral op de praktijkleerplaats. Dat is de plek in de praktijkinstelling waar je je competenties moet oefenen, ontwikkelen en tonen. Je beroepsmatige vorming tot Verpleegkundig Specialist ggz en je eigen ontwikkeling worden ondersteund door supervisie, intervisie en leertherapie.

Het cursorisch onderwijs is een voorwaardelijke bron van kennis- en vaardighedenverwerving. Het daadwerkelijk toepassen en integreren vindt in de praktijk plaats. De modules binnen het cursorisch onderwijs zijn zodanig gepland dat deze het praktijkleren op het juiste moment ondersteunen qua benodigde competenties.

Het opleidingscurriculum omvat zowel het cursorisch onderwijs als het praktijkleerdeel en is geordend in drie leerlijnen, analoog aan de drie rollen van de VS ggz gaat het om:

  • Klinisch handelen (rol behandelverantwoordelijke/regiebehandelaar
  • Wetenschappelijke kennis en onderzoek (rol onderzoeker)
  • Innovatie en implementatie (rol innovator/coach)

Waar moet je aan voldoen?
Kandidaten die solliciteren naar een opleidingsplaats dienen te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

  • De opleiding sluit je af met de Meesterproef Verpleegkundig Specialist ggz.
  • Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
  • In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
  • Minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in de GGZ;
  • Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
  • (passieve) Beheersing van de Engelse taal;

Ook kun je voor meer informatie over deze opleiding contact opnemen met Tamara Berends. Zij is te bereiken per mail op t.berends@altrecht.nl

Kijk voor meer informatie over de opleiding op deze site.

 

 

 

 

Verpleegkundig Specialist bij Altrecht
Gezocht: ambitieuze hbo-verpleegkundigen met lef en talent voor onze VS opleiding!