Psychiater (AIOS)

Psychiater (AIOS) 

Met als hoofdlocatie het Willem Arntszhuis, uit 1461, is de opleiding psychiatrie van Altrecht een meerlocatie opleiding met een ruime variëteit. Diverse stages van het algemene gedeelte van de opleiding kunnen gevolgd worden op het Sanatoriumterrein in Zeist en in Woerden. Altrecht beschikt momenteel over vier Topklinische Zorg afdelingen (Academisch Angstcentrum, Altrecht Bipolair, Altrecht Psychosomatiek en Rintveld Eetstoornissen). Verder zijn er veel mogelijkheden voor sociaalpsychiatrische stages en stages spoedeisende psychiatrie (gebiedsteams, crisisdienst, ACT) en zijn er stagemogelijkheden voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

De opleiding tot psychiater bij Altrecht functioneert volgens het landelijk opleidingsplan  “De psychiater” dat per 1 juli 2020 is ingegaan.

De opleiding in Altrecht heeft een sociaal psychiatrisch signatuur: er is meestal sprake van complexe problematiek, die zich vooral met een multidisciplinaire aanpak laat benaderen. Ook worden de mogelijkheden voor psychotherapie benut en gewaardeerd.

Altrecht neemt deel in het opleidingsconsortium Midden Nederland, samen met GGZ Centraal en het UMC Utrecht. Binnen de opleiding van Altrecht bestaat er voortdurend aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van het medisch handelen door middel van refereerbijeenkomsten. Verder richt zich het interne onderwijs programma zich op de toepassing van de theoretische kennis op het gebied van diagnostiek, werken in de gesloten opnamesetting, somatiek, psychotherapie en sociale psychiatrie.

De opleiding wordt in deeltijd (36 uur, 0.95fte) aangeboden. De huidige regeling voor de avond- nacht en weekenddiensten voorziet in een vast in te roosteren dagdeel compensatie.

Jaarlijks kunnen zes nieuwe artsen beginnen met de opleiding. De werving vindt plaats via een open selectieprocedure die één maal per jaar plaats vindt. Sollicitatiebrieven kunnen voor 01 oktober gemaild worden naar de secretaresse A-opleiding,Touria van Bennekom- Mouklikha via email: t.mouklikha@altrecht.nl.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de A-opleiding 030-2308614 of via email t.mouklikha@altrecht.nl.