Centrum Psychodiagnostiek

Het Centrum Psychodiagnostiek voert voor vrijwel alle zorgeenheden van Altrecht psychologische (test)onderzoeken uit. Voor ieder onderzoek wordt zowel een algemene als een specifieke testbatterij samengesteld. Bij veel eenheden en binnen zorglijnen- of programma’s bestaat de behoefte om alle aangemelde patiënten te testen door middel van (screenende) standaardbatterijen. Het Centrum Psychodiagnostiek stelt daarom steeds meer onderzoeksprotocollen samen die op maat zijn gemaakt voor een eenheid, zodat in een vroeg stadium van aanmelding en behandeling psychodiagnostisch onderzoek beschikbaar is. Behalve voor Altrecht, voert het Centrum Psychodiagnostiek ook onderzoeken uit voor externe verwijzers. Deze worden uitgevoerd in de Expertise Centra Diagnostiek (ECD’s) in Houten, Zeist, Nieuwegein en Woerden. Het Centrum Psychodiagnostiek vervult ook andere functies dan het verrichten van psychologisch onderzoek. Zo initieert zij deskundigheidsbevordering, bewaakt zij de kwaliteit van psychologische onderzoeken en superviseert zij medewerkers, waaronder ook opleidelingen. Daarnaast faciliteert CP nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (test)diagnostiek, wordt er (mee)gewerkt aan het op een hoger peil brengen van de zorgverlening van Altrecht en draagt deze eenheid bij aan wetenschappelijk onderzoek. Vooral het creëren van een open, stimulerend en een op kwaliteit en zorgprogramma’s betrokken psychodiagnostisch klimaat is een belangrijke doelstelling.