GZ- en Klinisch Psycholoog

Opleiding tot GZ- en Klinisch Psycholoog

Altrecht biedt de mogelijkheid voor afgestudeerde (GZ)-psychologen & orthopedagogen zich te specialiseren tot gezondheidszorg- of tot klinisch psycholoog. De opleidingsplaatsen zijn verdeeld over alle zorgeenheden van Altrecht; zowel voor volwassenen en ouderen als voor kinder- en jeugdpsychiatrie, vaak in samenwerking met externe partners. Vacatures voor opleidingsplaatsen voor de GZ- en KP opleiding worden geplaatst op deze website en op de website van de RINO groep.

Opleiding tot GZ-psycholoog (jaarlijks 15-20 plaatsen)

De generalistische GZ-opleiding (artikel 3 wet BIG) duurt twee jaar en start ieder jaar, vaak in januari. Altrecht organiseert het praktijkdeel van de opleiding (4 dagen per week, tenzij anders vermeldt) en de RINO Groep verzorgt het theoretische cursusprogramma (1 dag per week). Een GZ-praktijkopleidingstraject volg je veelal op twee afdelingen (zowel binnen Altrecht als bij externe samenwerkingspartners). De nadruk in theorie en praktijk ligt op (psycho-) diagnostiek en behandeling. Meestal komen de vacatures voor GZ-opleidingsplaatsen online in mei met daarop volgend gesprekken in juni of juli. Na de aanname bij Altrecht voor een opleidingsplek wordt de kandidaat voorgedragen aan de RINO groep waarna daar nog een selectiegesprek plaatsvindt. Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/Gz-psycholoog

Opleiding tot Klinisch psycholoog (jaarlijks 3-4 plaatsen)

In de opleiding tot klinisch psycholoog (art. 14 wet BIG) gaat het vooral om verdieping in (psycho-) diagnostiek en behandeling van complexe problematiek. Daarnaast om wetenschappelijk onderzoek, management en innovatie. Een KP-opleidingstraject beslaat meerdere afdelingen. Het theoretische gedeelte volgt men bij de RINO Groep. De opleiding duurt vier jaar. De opleidingskandidaten zijn voor minimaal 28 uur per week in dienst. Werving vindt ieder jaar plaats in het voorjaar/zomer. Na de aanname bij Altrecht voor een opleidingsplek tot klinisch psycholoog wordt de kandidaat voorgedragen aan de RINO groep waar het vervolg van de selectieprocedure plaatsvindt. Voor meer informatie: https://www.rinogroep.nl/Klinisch-psycholoog.

Opleiding tot Psychotherapeut (jaarlijks 2-4 plaatsen)

Voor GZ-psychologen in vaste dienst bij Altrecht bestaat er de mogelijkheid om de verkorte opleiding tot psychotherapeut te volgen in overleg met de P-opleiding en de organisatie. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de Altrecht P-opleiding.

Overige informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. P. Dingemanse, P-opleider Altrecht ( p.dingemanse@altrecht.nl).

Bekijk alle openstaande opleidingsplekken op https://www.werkenbijaltrecht.nl/zorgeenheid/opleidingen/

 

 

In opleiding bij Altrecht