Trauma TRTC

Contact

Vragen?Neem contact op met ons.

Bel ons

Mail ons

TRTC voor complexe hechtingstrauma’s en dissociatieve (identiteits)stoornissen. Het topreferent traumacentrum TRTC biedt specialistische diagnostiek en ambulante behandeling aan mensen met CPTSS en/of DIS op basis van vroegkinderlijk chronisch trauma. Het gaat om mensen met ernstige hechtingstrauma’s die gebaat zijn bij een langerdurende gefaseerde behandeling. Vaak is er sprake van ernstige problemen op verschillende levensterreinen met vaak meerdere psychiatrische diagnoses. Het TRTC biedt een ambulant behandelprogramma met groeps- en individuele behandeling op het gebied van psycho-educatie, vaardighedentraining, individuele psychologische en psychotherapeutische behandeling en ondersteunende vaktherapie. TRTC biedt in beperkte mate haar expertise ook aan voor mensen van buiten de regio. Het gaat veelal om diagnostiek, second opinion en deelbehandelingen, met name op het gebied van (DIS) vaardigheden.