Waarnemend Psychiater Ouderen

Ben jij iemand die kijkt en luistert naar het hele verhaal van de patiënt, en krijg jij er energie van om steeds weer de passende (zorg-)weg te vinden in de complexiteit van elke zorgvraag?

Over de afdeling
De eenheid Acute psychiatrie omvat de acute opnameafdelingen binnen Altrecht. Sinds begin dit jaar zijn ook gesloten afdelingen van kliniek Ouderen een onderdeel van de eenheid Acute psychiatrie.

De kliniek Ouderen biedt de acute opname plek voor oudere patiënten met psychiatrische problematiek. In onze herstelondersteunende visie op behandelen staat het verhaal en de vraag van de patiënt centraal. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk de belangrijke anderen van een patiënt, zoals naasten en de huisarts. In de kliniek werken we multidisciplinair.

De gesloten afdelingen van de kliniek Ouderen werken toe naar het HIC model (gepaste, acute en herstelgerichte zorg), dit is volop in ontwikkeling. High & Intensive care (HIC) is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal daarin staat het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulante zorg vormt de basis van ons handelen, zorgafstemming met alle partijen vinden we essentieel.

Wat ga je doen?
Je hebt een rol in de waarneming ter overbrugging tot er een nieuwe collega psychiater gevonden is. Als psychiater speel je een belangrijke rol in zowel het borgen en doorontwikkelen van de specialistische behandeling als het zorgdragen van de inhoud. Je bent (medisch) verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten binnen jouw afdeling. Zo houd je je bezig met intakes, het opstellen en uitvoeren van behandelplannen en diagnostiek en het geven van supervisie aan de KGIO en VIOS. In het bijzonder ben je nadrukkelijk betrokken bij hoog complexe casuïstiek en patiënten met verplichte zorg. Als aangewezen zorgverantwoordelijke binnen de uitvoer van de WvGGZ voer je regie over het proces van het aanvragen of verlengen van zorgmachtigingen. Daarin werk je nauw samen met andere regiebehandelaren en uitvoerend behandelaren. We werken in een MDO construct en kijken per patiënt naar een passende verantwoordelijkheids- en taakverdeling rond behandeling. Je bent hierin ook coachend, consulterend en adviserend naar de andere regiebehandelaren.
Je streeft ernaar de zorg steeds weer naar een hoger niveau te brengen en levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit en het functioneren van het team, de behandeleenheid en de veranderprocessen. Je maakt hierin gebruik van actuele behandelmethodieken en herstelgerichte visie gericht op de EPA- doelgroep. Jouw mening over beleidsmatige onderwerpen en verbeteringen in behandelprocessen wordt dan ook erg gewaardeerd.
Altrecht vindt het belangrijk om oog en oor te hebben voor het hele verhaal van de patiënt, met haar naasten en haar context. Vanuit die visie werken we dan ook veel samen met diverse netwerkpartners, waarbij je als psychiater in staat bent deze samenwerking te verbeteren of uit te breiden. 
Ook werk je een aantal keer per maand mee in de 24-uurs bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten van Altrecht. Uiteraard gelden hiervoor passende toeslagen en compensatieregelingen.

Wie zijn je collega’s?
Je komt te werken in een multidisciplinair team met de 24 uurs zorgmedewerkers,  arts-assistenten, verpleegkundig specialist in opleiding, vaktherapeuten en maatschappelijk werkers. Het is een betrokken team, waarbij intercollegiaal overleg vanzelfsprekend is. We hebben structureel intervisie, behandelaren overleg en hechten veel waarde aan deskundigheidsbevordering. 

Wat bieden wij jou?

Wat breng je mee?

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chantal ten Have, teammanager, via 06-30548087 of c.ten.have@altrecht.nl. 

Bijzonderheden    
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang.

Solliciteer op deze vacature
"In mijn werk kan ik zo creatief zijn als ik wil"

Thijs

Psychiater bij Altrecht

Collega worden van Thijs

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.