GZ-psychoog i.o. K&J Rintveld eetstoornissen en Altrecht Jeugd

Contact

Vragen?Neem contact op met ons.

Bel ons

Mail ons

Altrecht biedt per 2022 een opleidingsplaats tot GZ-psycholoog K&J, bij de zorgeenheden Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Altrecht Jeugd.

Altrecht, specialistische geestelijke gezondheidszorg
Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat ingewikkeld is of zelfs onmogelijk lijkt. 
We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door in gesprek te gaan met patiënten- en familieraad, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.

De opleidingsplaats
Vanaf begin januari 2022 start het praktijkgedeelte van de opleiding bij Rintveld. Het praktijkgedeelte in het tweede jaar vindt plaats bij Altrecht Jeugd.
Het is een opleidingsplaats ten behoeve van de opleiding tot gezondheidspsycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen, voor een periode van 2 jaar met een dienstverband van 36 uur (inclusief Rino opleidingstijd). 
Het uitgangspunt is dat de opleideling brede werkervaring op doet bij ambulante behandeling van verschillende patiëntgroepen en diverse probleemgebieden.

Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de opleidingseisen, mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de opleideling. 
GZ-psychologen in opleiding worden, na definitieve toelating tot de opleiding, tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Altrecht Rintveld is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met eetstoornissen. We beschikken over een polikliniek, dag- en deeltijdbehandeling en een kliniek. Rintveld fungeert op het gebied van eetstoornissen als expertisecentrum. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale partners op het gebied van de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Naast patiëntenzorg houden we ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek (i.s.m. het UMC Utrecht), onderwijs en opleiding. Rintveld heeft sinds 2008 het TOPGGz Keurmerk.

Altrecht Jeugd Regioteam 
Bij Altrecht (SGGZ) worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, trauma en autismespectrumstoornissen geholpen. Dit wordt gedaan door middel van specialistische diagnostiek en behandeling, gebaseerd op de richtlijnen van de verschillende beroepsgroepen en zorgprogramma’s en met de laatste inzichten vanuit de psychiatrie, psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, psychiatrische erfelijkheidsleer en sociologie.
Vanaf 2018 wordt er vanuit 4 regioteams zorg geboden in de verschillende regio’s van gemeenten waarmee Altrecht een contract heeft. Dichtbij de patiënt en zijn naasten en dichtbij huis- en kinderartsen, buurt- en wijkteams en andere partners waar nauw mee wordt samengewerkt. Toegankelijk voor de patiënt en korte lijnen tussen de hulpverleners zijn hierbij kernbegrippen. Een deel van het behandelaanbod (o.a. groepen, deeltijdbehandeling) blijft bovenregionaal georganiseerd en toegankelijk voor patiënten uit alle regio’s. De regioteams richten zich op de behandeling van stoornissen binnen het autistische spectrum, aandachts-en gedragsstoornissen en/of stemming en angststoornissen en trauma.
 

De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn 

Wij vragen

Wij bieden

Aanstelling en dienstverband
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingstijd, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).
Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.
 
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 24 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.

Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

We verwachten je eind week 22 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. De selectiegesprekken vinden zeer waarschijnlijk plaats op 16 of 17 juni. De praktijkopleider en toekomstige werkbegeleider vormen samen de selectiecommissie.

Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

Inlichtingen:
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij praktijkopleider Jacquelijne Schraven: 06-20745528, email j.schraven@altrecht.nl

Overige informatie
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.

 

Solliciteer op deze vacature
Nienke aan het woord
"In dit werk geef je een deel van jezelf"

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.