GZ-psychoog i.o. K&J bij KOOS en Altrecht Jeugd

Contact

Vragen?Neem contact op met ons.

Bel ons

Mail ons

Altrecht biedt per 2022 een opleidingsplaats aan voor de GZ-opleiding K&J bij  KOOS Utrecht en Altrecht Jeugd 

Altrecht, specialistische geestelijke gezondheidszorg & KOOS Utrecht, aanvullende specialistische jeugdhulp
Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat ingewikkeld is of zelfs onmogelijk lijkt. 
We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door in gesprek te gaan met patiënten- en familieraad, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.

Bij KOOS Utrecht werken we multidisciplinair samen vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin. Dit is de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak en samen met onze partners. Alleen op deze manier kunnen we de passende zorg en ondersteuning bieden. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

De opleidingsplaats
De opleiding beslaat 2 jaar. Het ene jaar vindt het praktijkgedeelte van de opleiding plaats bij Altrecht Jeugd, het andere jaar bij KOOS Utrecht in één van de BASEcamps (Buurtgerichte Ambulante Specialistische Expertise teams. 
Het is een opleidingsplaats ten behoeve van de opleiding tot gezondheidspsycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen, voor een periode van 2 jaar met een dienstverband van 36 uur (inclusief Rino opleidingstijd). 
Het uitgangspunt is dat de opleideling brede werkervaring op doet bij ambulante behandeling van verschillende patiëntgroepen en diverse probleemgebieden.
Tot de taken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij het takenpakket van een (toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de opleidingseisen, mogelijkheden in de teams en de affiniteit van de opleideling. 
GZ-psychologen in opleiding worden, na definitieve toelating tot de opleiding, tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met de Opleidingsinstelling wordt gesloten.

KOOS BASEcamp
KOOS Utrecht is gestart op 1 januari 2020 en is een netwerkorganisatie (Youke, Reinaerde, Altrecht, De Rading en de Opvoedpoli) voor aanvullende specialistische jeugdhulp (0-18 jaar) in het westelijk deel van Utrecht. KOOS werkt met een mix van professionals vanuit BASEcamps in de wijken: Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest
    
Vanuit deze BASEcamps pakken de professionals alle vraagstukken rondom specialistische jeugdhulp op. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken. Vanuit de gemeenschappelijk visie van Positieve Gezondheid werken we aan de huidige en toekomstige vraagstukken van kinderen, jongeren en hun gezinnen in Utrecht.

KOOS werkt samen met of aansluitend op de basiszorg van Buurtteam, huisartsen, onderwijs en jeugdgezondheidszorg.
Voor meer informatie kun je kijken op de website of LinkedIn pagina van KOOS.

Altrecht Jeugd Regioteam 
Bij Altrecht (SGGZ) worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, trauma en autismespectrumstoornissen geholpen. Dit wordt gedaan door middel van specialistische diagnostiek en behandeling, gebaseerd op de richtlijnen van de verschillende beroepsgroepen en zorgprogramma’s en met de laatste inzichten vanuit de psychiatrie, psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, psychiatrische erfelijkheidsleer en sociologie.
Vanaf 2018 wordt er vanuit 4 regioteams zorg geboden in de verschillende regio’s van gemeenten waarmee Altrecht een contract heeft. Dichtbij de patiënt en zijn naasten en dichtbij huis- en kinderartsen, buurt- en wijkteams en andere partners waar nauw mee wordt samengewerkt. Toegankelijk voor de patiënt en korte lijnen tussen de hulpverleners zijn hierbij kernbegrippen. Een deel van het behandelaanbod (o.a. groepen, deeltijdbehandeling) blijft bovenregionaal georganiseerd en toegankelijk voor patiënten uit alle regio’s. De regioteams richten zich op de behandeling van stoornissen binnen het autistische spectrum, aandachts-en gedragsstoornissen en/of stemming en angststoornissen en trauma.

 

De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn 

Wij vragen

Wij bieden

Aanstelling en dienstverband
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar).
Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.
 
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 24 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.

Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

We verwachten je eind week 22 te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. De selectiegesprekken vinden zeer waarschijnlijk plaats op 16 of 17 juni. De praktijkopleider en toekomstige werkbegeleider vormen samen de selectiecommissie.

Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij
praktijkopleider Anne Geuze: 06-82529987, email anne.geuze@koosutrecht.nl of
praktijkopleider Jacquelijne Schraven: 06-20745528, email j.schraven@altrecht.nl

Overige informatie
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.
 

Solliciteer op deze vacature
Elmer aan het woord
"Ik probeer de wereld weer wat overzichtelijker voor de patienten te maken"

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.