GZ-psychoog i.o. bij KKP en GT Stichtse Vecht gecombineerde plek

Contact

Vragen?Neem contact op met ons.

Bel ons

Mail ons

Vacature voor een Gz psycholoog in opleiding op een gecombineerde opleidingsplek:
Kortdurende Klinische Psychotherapie en Gebiedsteam GGZ Stichtse Vecht/Ronde Venen


Deze opleidingsplek is een gecombineerde plek, waarbij je één jaar werkzaam bent bij de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen, afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) en 1 daagse AFT, in Zeist, en één jaar bij het Gebiedsteam GGZ Utrecht Oost/Noord-Oost.

Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP-AFT) en 1 daagse AFT
De KKP-AFT en 1daagse AFT deeltijd richten zich vooral op patiënten met cluster C-, en voor een deel ook op patiënten met cluster B-persoonlijkheidsstoornissen (niet de anti-sociale PS). Er wordt bij de indicatiestelling (intake, PO) gekeken naar de onderliggende persoonlijkheidsstructuur. Naast patiënten met een neurotische persoonlijkheidsstructuur kunnen ook patiënten met een high-level borderline structuur of narcistische trekken goed profiteren van het KKP-aanbod, mits hun uitageergedrag beperkt en bespreekbaar is en er voldoende “eilanden van gezondheid” zijn. Patiënten hebben angstklachten, vermijdingsgedrag en een negatief zelfbeeld, en een zeer weerbarstige afweer, met voldoende draagkracht en mentalliserend vermogen om van psychotherapie te kunnen profiteren. Vanwege vermijding en hardnekkige overlevingsstrategiën is voorafgaande ambulante therapie meestal gestagneerd. De 1 daagse AFT is geïndiceerd voor patiënten die nog voldoende gezonde levensgebieden hebben.

Doel, visie en werkwijze KKP
De KKP beoogt via diverse vormen van verbale en non-verbale groepstherapie binnen een therapeutisch leefmilieu patiënten te helpen om een kernconflict in hun persoonlijkheid te leren hanteren. Uitgangspunt is dat door dit kernconflict problemen ontstaan in interactie met anderen en ook in interactie met anderen kunnen worden opgelost. Als theoretisch referentiekader wordt gebruik gemaakt van het kortdurend psychodynamisch model van McCullough, het Affectfobie-model, gericht op de geleidelijke vermindering van angst voor affecten en het leren reguleren daarvan.

Werkzaamheden
Het takenpakket bestaat voor 50% uit diagnostiek en voor 50% uit behandeling. 
De psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog werkt 1 jaar op de KKP onder werkbegeleiding/ supervisie, met de volgende taken:

Profiel
Je bent nieuwsgierig naar en betrokken bij mensen. Daarnaast ben je leergierig, gemotiveerd en flexibel, wilt met meerdere brillen kunnen kijken, bent ondernemend en initiatiefrijk, kunt zelfstandig werken en kent je grenzen.

Gebiedsteam GGZ
Gebiedsteam GGZ biedt rehabilitatie en behandeling op het gebied van specialistische geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen van 18-60 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening in het midden en westelijk deel van de provincie Utrecht. Binnen het Gebiedsteam GGZ-model wordt gewerkt volgens de F-ACT methode: ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken. Het team bestaat o.a. uit de volgende disciplines: een psycholoog sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, maatschappelijk werk, ervaringsdeskundige, arts/psychiater. Het team kenmerkt zich door hun professionaliteit, enthousiasme, flexibiliteit en grote betrokkenheid bij de doelgroep. Als GZ-psycholoog i.o. speel je een belangrijke rol in de behandeling van onze patiënten. Binnen een multidisciplinair team voer je individuele en/of groepsbehandelingen uit. Daarnaast houd je je bezig met intakes, het opstellen van behandelplannen en psychodiagnostisch onderzoek. Naast jouw rol in behandeling en onderzoek vinden wij ook jouw mening over de ontwikkeling van het behandelbeleid en de kwaliteit van zorg belangrijk. Om de zorg aan onze patiënten te blijven verbeteren denk je hier samen met jouw team over na, waarbij jouw inbreng erg wordt gewaardeerd. In je werk kijk en luister je naar het hele verhaal van de patiënt, om zo de herstel ondersteunende zorg te bevorderen. Het betrekken van naasten en netwerkpartners vind je hierbij dan ook belangrijk en vanzelfsprekend. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in de ambulante teams verricht worden en bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en testonderzoek) en voor 50% uit behandeling.
Verder neemt de opleideling deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie. Het houden van referaten binnen de afdeling behoort tevens tot de werkzaamheden van de opleideling.

Profiel
Het bevorderen van herstelondersteunende zorg, waarbij je oog hebt voor het hele verhaal van de patiënt en het betrekken van diens naasten en netwerkpartners, vind je belangrijk en vanzelfsprekend. Je identificeert en versterkt de gezonde lijn in het verhaal van de patiënten.

Aanstelling en inschaling
De opleideling komt in dienst van Altrecht. 
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, dat is inclusief de Rino opleidingsuren, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). 
Tijdens de opleiding is in beginsel behoud van huidige salariëring van toepassing conform cao GGZ.

Praktijkopleider
De praktijkopleider en contactpersoon voor Altrecht is mevrouw M. van Wandelen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, 030- 2308670. 

Informatie
Contactpersoon voor de KKP van Altrecht is Mohammed Saïd, klinisch psycholoog, telefoon 030-6965959.
Contactpersoon voor GT GGZ Stichtse Vecht/Ronde Venen is Willemijn Corver, psychotherapeut, telefoon 030-3103530.

Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 24 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.

Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen. 

Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

Selectiegesprekken vinden plaats op 24 juni a.s.
Uiterlijk 5 dagen voor deze datum krijg je te horen of je al dan niet voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature mogen ontvangen, is het voor ons helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van afwijzing te geven.

Overige informatie
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht.

Solliciteer op deze vacature
Greet aan het woord
"In mijn werk kan ik volledig mezelf zijn"

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.