GZ-psycholoog / Psychotherapeut Pitstop

De Pitstop is een unieke behandelafdeling in Nederland waar een multidisciplinair team kortdurend psychotherapie in voornamelijk groepsverband geeft aan mensen die in een crisis klem zitten. Nu doet zich een unieke kans voor: er komt voor het eerst in bijna 9 jaar een vacature vrij voor GZ-psycholoog/psychotherapeut. Voor de psycholoog die deze kans wil grijpen eerst wat uitleg over wat we bieden en vragen. 

Over de afdeling
De Pitstop is een open opname afdeling voor volwassenen die kortdurend en klinisch een psychotherapeutisch behandelprogramma in een groep biedt. Het therapieprogramma bestaat uit non-verbale en verbale onderdelen die patiënten gedurende twee weken doorlopen. Non-verbale therapieën zijn Beeldende therapie, Psychomotore therapie en Tuintherapie. De groep wandelt daarnaast driemaal in de week met verpleging in de bosrijke omgeving van de Pitstop. Verbale therapieën zijn Dagopening- en sluiting, Gewoontepatroon, CPAP-groep (daarin aandacht voor het zogenaamde crisispreventie-actieplan), Leefstijl, Sociotherapie, Groepsoverleg, Medicatiespreekuur /psycho-educatie en Themagroep. Onze doelgroep bestaat uit patiënten die elders ambulant in behandeling zijn en een crisis doormaken waarbij ze de vaardigheden missen om met die crisis om te gaan. Patiënten kunnen binnen of buiten Altrecht en de regio in behandeling zijn, waarbij de Pitstop tijdelijk een ambulante behandeling intensiveert middels kortdurende klinische crisisbehandeling. Na onze crisisbehandeling gaat de regie over de behandeling meteen terug naar de verwijzend ambulant behandelaar. 

Ons motto de Pitstop is: ´crisis is een kans´. In plaats van suïcidaal en destructief gedrag te beheersen, is behandeling op de Pitstop erop gericht het gedrag te onderzoeken en te begrijpen, en de gereedschapskist aan crisisvaardigheden en adequate coping uit te breiden. Op de Pitstop wordt een sterke nadruk gelegd op het behoud en het versterken van de autonomie van de patiënt. Dat is een van de voornaamste redenen dat de Pitstop in het weekend gesloten is: patiënten hebben zelf en thuis te oefenen met nieuwe coping. Indicaties wat betreft de doelgroep zijn niet stoornis specifiek, dus we zien uiteenlopende problematiek: met name persoonlijkheidsstoornissen, (chronische) PTSS, DIS, angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsstoornissen. Contra-indicaties voor de Pitstop hangen samen met geen bereidheid of onvermogen om klachten en coping in het contact in te kunnen brengen. Denk aan psychotische of manische ontregeling of een verslaving die op de voorgrond staat.

Over de behandelaar - Concrete werkzaamheden
Als GZ-psycholoog/psychotherapeut draag je zorg voor het creëren, in stand houden en bevorderen van het therapeutische en het klinische leefmilieu. Je biedt binnen het therapeutisch programma een aantal groepsbehandelingen en je voert individuele behandelgesprekken. Je doet intakes en daarnaast diverse administratieve en coördinerende taken die passen bij een regiebehandelaar zoals planning en overzicht houden van behandeltrajecten, het (mede) opstellen van behandelplannen en correspondentie t.b.v. verwijzers en ketenpartners waaronder ontslagbrieven. Je geeft handen en voeten aan de behandelvisie op teamniveau en zo nodig daarbuiten, bevordert gepast en doelmatig behandelen en bevordert in- en uitstroom. 

Algemene eigenschappen
De groepsdynamiek op de Pitstop wisselt snel, veel en onvoorspelbaar. De behandelduur is immers kort, de doorstroom aan groepsgenoten is snel, de variëteit aan klachten en coping van de doelgroep is breed, de persoonlijkheidsproblematiek soms complex en over het algemeen is iemand prikkelgevoelig en dus snel ontregeld doordat ze in crisis zijn als ze binnenkomen. Zo´n groepsdynamiek vraagt van het multidisciplinaire behandelteam een nauwe samenwerking, zoals dagelijks meerdere overdrachtsmomenten en het kunnen reflecteren op het eigen en op elkaars handelen. Maar er is ook humor en lucht nodig, bijvoorbeeld even tijd nemen om van elkaar te horen hoe het gaat. Deze groepsdynamiek vraagt daarnaast van elke therapeut crisisbestendigheid en een zekere flexibiliteit om ter plekke te kunnen blijven intunen op wat als interventie wel en niet helpt. Wat helpt op dat ene moment als bejegening om een inzicht te bieden aan de een, rekening houdend met de dynamiek van de groep? Kun je openhartig onderzoeken, de diepgang zoeken of misschien beter extra structuur en holding bieden? Hoe niet teveel verantwoordelijkheid overnemen van de ander, maar wel hulp aan te reiken? Je moet hierin snel kunnen schakelen. En wat voelbaar is, bij jezelf en de ander, moet je transparant bespreekbaar durven en kunnen maken in het contact met de patiënten. Want alles wat zichtbaar en voelbaar is in de groep of in het team, is bruikbaar materiaal voor de therapieën. En transparantie helpt je omgaan met alle (tegen)overdracht. Deze intensieve manier van werken met deze doelgroep geeft het behandelteam energie. We zien patiënten namelijk in korte tijd mooie stappen of kernachtige bewegingen maken, waarmee ze in hun ambulante langer durende behandelproces verder kunnen komen. Of we zien patiënten waardevolle herstelervaringen opdoen rondom bijvoorbeeld vertrouwen of gevoel van autonomie of zich gezien en begrepen voelen.  

Over de functie-eisen

Over wat we jou bieden

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Petra Linsen, teammanager, op 06-83892786. Twijfel je of deze baan iets voor jou is? Neem ook dan gerust contact op zodat we je kunnen vertellen hoe we werken.

Bijzonderheden    
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat we bij gelijke geschiktheid voorrang.

Solliciteer op deze vacature
"Bij de langdurige zorg kun je echt een relatie met een patiënt opbouwen"

Deborah

Verpleegkundige bij Altrecht

Collega worden van Deborah

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.