GZ-Psycholoog i.o tot Klinisch Psycholoog gecombineerde plek Altrecht

Opleidingsplaats voor drie gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot Klinisch Psycholoog bij:
- Altrecht Eetstoornissen en Focaal team Stad Utrecht (2 plekken)
- Altrecht Ouderen en Focaal team Zuidoost (1 plek)


Uren per week: 31 uur per week, tijdelijk dienstverband in het kader van beroepsopleiding
Met ingang van: 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028 (vier kalenderjaren)

Dit betreft 1 vacaturetekst voor 2 gecombineerde praktijkopleidingsplaatsen.
● De eerste plek betreft een combinatie van Altrecht poli Eetstoornissen (2 jaar) met Altrecht Focaal team Stad Utrecht (2 jaar). Voor deze plek worden 2 kandidaten geworven die halverwege de opleiding van plek zullen wisselen.
● De tweede opleidingsplaats betreft een combinatie van Altrecht Ouderen (2 jaar) met Altrecht Focaal team Zuidoost (2 jaar). Hiervoor wordt 1 kandidaat geworven.

Altrecht poli Eetstoornissen
Altrecht Rintveld Eetstoornissen is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met eetstoornissen. Je gaat werken in het team volwassenen. De patiëntenpopulatie bestaat grotendeels uit mensen met anorexia nervosa, daarnaast behandelen we ook mensen met boulimia nervosa en met ARFID. We werken protocollair en evidence based waar dat kan. Daarnaast bieden we ook zorg op maat en denken we buiten de gebaande kaders waar nodig. Behandelingen kunnen herstelgericht zijn maar kunnen zich ook richten op  het zo goed mogelijk leren omgaan met de eetstoornis en de kwaliteit van leven verbeteren.  We beschikken over
een polikliniek, dagbehandeling en een kliniek. Rintveld fungeert op het gebied van eetstoornissen als expertisecentrum. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale partners op het gebied van de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Naast patiëntenzorg houden we ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek (i.s.m. het UMC Utrecht), onderwijs en opleiding. Rintveld heeft sinds 2008 het TOPGGz Keurmerk.

Altrecht Focaal
De focale teams werken vanuit een multidisciplinaire, transdiagnostische visie: samen met de patiënt en naasten en vanuit shared decision making. Behandeling is voornamelijk gericht op angst- en stemmingsstoornissen en comorbide problematiek. De intake wordt gedaan met de patiënt en naasten, wij kijken hoe we kunnen bijdragen aan herstel. Na de intakefase bespreken we mogelijkheden voor behandeling. De behandeling is transdiagnostisch of protocollair, onze behandelaren maken gebruik van verschillende evidence based methodieken. In groepen en individueel en zowel psychologisch, farmacologisch als verpleegkundig.

Altrecht Ouderen
Bij de regionale ouderenteams van Altrecht wordt integrale behandeling geboden aan patiënten van 60 jaar en ouder met complexe psychiatrische problematiek, met comorbide somatische en/of cognitieve klachten alsmede levensfaseproblematiek. Er is zowel een ambulant als deeltijd aanbod, met daarnaast ook eigen klinische opname mogelijkheden. De ouderenteams zijn gevestigd op twee locaties, waarbij er bovenregionaal gewerkt wordt wanneer nodig. Kenmerkend voor de werkwijze is de multidisciplinaire herstelgerichte benadering en behandeling, waarbij wij outreachend werken wanneer dit noodzakelijk is. In de regio is er nauwe samenwerking met zowel de overige regionale behandelkaders binnen Altrecht alsmede belangrijke ketenpartners (Lister, ziekenhuis, VVT).

Wat ga je doen?
Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting PDO GGZ te Utrecht, zul je gedurende tenminste drie dagen per week gevarieerde werkzaamheden in de praktijk verrichten, waaronder zowel psychodiagnostisch onderzoek als (psychotherapeutische) behandelingen vanuit meerdere referentiekaders.
Daarnaast wordt verwacht dat er (toegepast) wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Verder wordt een management- en innovatieproject ter hand genomen en afgerond.

Wat bieden wij jou?

Wat breng je mee?

Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie kunnen van 13 mei tot en met 31 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.
Let er s.v.p. bij het uploaden van je documenten op dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 juni
In week 24 krijg je te horen of je al dan niet voor een gesprek wordt uitgenodigd.
Voor meer informatie over de vacature: https://www.rinogroep.nl/marktplaats

Inlichtingen
Voor algemene informatie over de P-opleiding binnen Altrecht, de specialistische opleidingen: dhr. Pieter Dingemanse, P-opleider Altrecht, tel. 06-481 60195.
Voor informatie over deze vacature: mw. Taru Wierda, praktijkopleider, tel. 06-120 68028

Informatie over de afdelingen is te verkrijgen bij:
Eetstoornissen: mw. Suzan Ben Chamach, Klinisch Psycholoog 030-696 5477
Focaal Utrecht Zuid Oost: mw. Sanne Tinga, klinisch psycholoog 030-696 5600
Ouderen: mw. Kim Turksma, Klinisch Psycholoog 030-229 7600

Bijzonderheden
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door Altrecht

Solliciteer op deze vacature
"Ik probeer de wereld weer wat overzichtelijker voor de patienten te maken"

Elmer

Leerling verpleegkundige bij Altrecht

Collega worden van Elmer

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.