GZ-psycholoog i.o. PioG bij bij Altrecht GIT-PD en Psychologen Praktijk Putten

Vacature voor 2 GZ-psychologen in opleiding (PioG) op een gecombineerde opleidingsplek bij Altrecht Persoonlijkheid GIT-PD (locatie Nieuwegein) en Psychologen Praktijk Putten

Het betreft een combinatieplek voor 2 PioG’s, waarbij afgewisseld wordt tussen de twee opleidingsplekken. Het ene jaar van de opleiding werk je 4 dagen per week bij Altrecht GIT-PD Nieuwegein, het tweede jaar 4 dagen bij Psychologen Praktijk Putten.

Altrecht Poli GIT-PD (Guideline Informed Treatment – Personality Disorders)
Guideline Informed Treatment – Personality Disorders (GIT-PD) is een evidence based behandelvorm voor patiënten met hardnekkige persoonlijkheidsproblemen. Naast de persoonlijkheidsstoornis(sen) is er ook vaak sprake van een stemmings- of angststoornis, een traumagerelateerde stoornis, een eetstoornis en/ of middelenmisbruik. Problemen op sociaal-maatschappelijk vlak, zoals problemen met financiën, huisvesting, werk en/ of andere instanties komen ook vaak voor. Een GIT-PD behandeling bieden wij aan patiënten die óf nog weinig behandeling hebben gehad die specifiek gericht is op de persoonlijkheid óf juist frequent zijn vastgelopen in eerdere behandelingen. De GIT- PD behandeling heeft een (intensief) ambulant karakter. De behandeling is in fasen verdeeld en wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden, passend bij de problematiek van de patiënt. Naast de groepsmodules zijn er ook individuele behandelcontacten en kunnen er gesprekken met naastbetrokkenen plaatsvinden. GIT-PD Nieuwegein onderscheidt zich bovendien vanwege het specifieke behandelaanbod voor mensen met autisme en persoonlijkheidsproblematiek.Voor meer informatie zie: www.altrecht.nl/brinkveld.

Psychologen Praktijk Putten
Psychologen Praktijk Putten is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen, aanbiedt. In de praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten, GZ psychologen, psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en IMH-specialisten werkzaam. Mogelijke redenen voor aanmelding bij Psychologen Praktijk Putten zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtsstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid. Problemen waarmee mensen kunnen kampen die bij het volwassenteam worden gezien, zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard. Voor meer informatie zie: https://psychpraktijk.nl/

Wat ga je doen?
De werkzaamheden bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van psychodiagnostische werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en testonderzoek) en voor 50% uit curatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse referentiekaders waaronder het cognitief gedragstherapeutische en het systeemtherapeutische referentiekader. De opleideling neemt deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie.

Wat bieden wij jou?

Wat breng je mee?

Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen van 13 mei tot en met 31 mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl.
Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Let op! Zorg er bij het uploaden van je documenten voor dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 juni 2024.
We verwachten je uiterlijk 5 werkdagen voor deze datum te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd.
Wij doen ons best om bij een afwijzing deze toe te lichten. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op deze vacature krijgen is het helaas niet mogelijk een uitgebreide toelichting van de afwijzing te geven.

Voor meer informatie over de vacature: https://www.rinogroep.nl/marktplaats

Inlichtingen
Voor informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met:

Voor informatie over de afdelingen:

Bijzonderheden
De Rino opleidingskosten worden volledig betaald.

Solliciteer op deze vacature
"Ik probeer de wereld weer wat overzichtelijker voor de patienten te maken"

Elmer

Leerling verpleegkundige bij Altrecht

Collega worden van Elmer

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.