Behandelmedewerker SFT Deeltijd

Contact

Vragen?Neem contact op met ons.

Bel ons

Mail ons

Mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis kunnen voor specialistische hulpverlening terecht bij Altrecht persoonlijkheidsstoornissen. Het doel van de hulpverlening is mensen te helpen hun rol in de samenleving te (her)pakken. De zorgeenheid persoonlijkheidsstoornissen is verdeeld over de locatie`s Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden.
De Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen is een dynamische, vooruitstrevende eenheid waar gespecialiseerde GGZ behandeling wordt geboden aan patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelaanbod wordt vormgegeven op psychotherapeutische grondslag in diverse settings (ambulant, deeltijd, klinisch).

Eén van de behandelprogramma’s binnen de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen is een gefaseerde Schematherapeutische behandeling (3 dagen per week) voor patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek met veelal borderline-, vermijdende, afhankelijke, narcistische, histrionische en dwangmatige kenmerken. Daarnaast is er vaak sprake van een stemmings- of angststoornis of een post-traumatische stressstoornis.
De driedaagse deeltijd biedt de mogelijkheid om binnen de holding van het intensieve schematherapie programma te werken aan het doorbreken van schema- en modidynamiek. Dit gebeurt in 3 patiëntengroepen van elk 9 patiënten. Re-integratie en re-socialisatie zijn daarbij belangrijke doelen. Het schematherapeutisch model is uitgangspunt in het programma, dat bestaat uit sociotherapeutische groepstherapie, (schema)groepspsychotherapieën en vaktherapieën, zoals beeldend en PMT. Naast het groepsprogramma, krijgt iedere cliënt ook regelmatig individuele gesprekken en is er ruimte voor systeemgesprekken en op indicatie individuele behandeling, bijv. traumaverwerking.

Het referentiekader is Schematherapie, met gebruik making van de groepsdynamiek en het behandelmilieu. In systeemgesprekken worden familie en naasten van cliënten regelmatig bij de behandeling betrokken. In het kader van het ontwikkelen van Transitiepsychiatrie/Jongvolwassenen-psychiatrie willen we ons meer gaan richten op rehabilitatie en herstelgericht werken.

Wat ga je doen
Je initieert, bevordert en bewaakt een constructief groepstherapeutisch klimaat. Als vaste behandelmedewerker van de therapiegroepen werk je nauw samen met de vaste regiebehandelaar in het uitzetten van de behandellijn. Je geeft zelfstandig behandelingen in groepsverband, waarbij gebruik gemaakt wordt van semi-gestructureerde methodieken zoals themagroepen en sociale vaardigheidsgroepen. Je werkt samen met de regiebehandelaar in (schema) groepspsychotherapie en voert samen systeemgesprekken. Ook voer je individuele therapeutische gesprekken. Het rapporteren, opstellen van concept behandelplannen en concept uitschrijfbrieven maakt deel uit van je takenpakket. Je werkt samen in een multidisciplinair behandelteam. Daarin neem je deel aan overleg in de vorm van een wekelijks MDO, tussentijdse overdracht en regelmatige teamintervisie. Er wordt intensief samengewerkt met de SFT-kliniek.

Wat bieden wij jou? 

Wat breng je mee? 

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer Inhoudelijke  informatie kunt u contact opnemen met Geert-Jan Bongers, gj.bongers@altrecht.nl 0620747204.

Bijzonderheden          
Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat we bij gelijke geschiktheid voorrang.

Solliciteer op deze vacature
Nienke aan het woord
"In dit werk geef je een deel van jezelf"

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.