Behandelmedewerker deeltijd Jeugd 6 tot 9 jaar

Behandelmedewerker voor de deeltijd Altrecht Jeugd 6 tot 9 jaar

Altrecht Jeugd richt zich op kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek, zoals stemmingsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, trauma en autismespectrumstoornissen.

Onze expertise bestaat uit specialistische diagnostiek en behandeling op basis van de actuele inzichten. We werken vraaggericht en willen daarbij aansluiten bij de situatie en omgeving van de jeugdige en het gezin. Het tot stand brengen van goede samenwerking met het gezin, buurtteam en andere betrokken hulpverleners is voor ons van groot belang.

Altrecht Jeugd werkt met 3 regioteams in de regio’s in het werkgebied van Altrecht. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij buurt- en wijkteams, huis- en kinderartsen, en andere partners waar wij nauw mee samenwerken. Voor een aantal behandelvormen bieden wij bovenregionale behandelmogelijkheden.

Altrecht Jeugd stelt zich proactief en innovatief op in alle veranderingen die er zijn rond de zorg voor kinderen en jeugdigen. We zoeken professionals die samen met ons willen werken aan goede en betaalbare zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Waar ga je werken?
Zorgeenheid Jeugd is ingedeeld in verschillende teams. In het team Speciaal voor de Regio zijn diverse specialistische behandeltrajecten gepositioneerd, waaronder  BO-ASS (behandel-onderwijs arrangement ASS) en Intensieve Observatie Behandelgroepen. Voor beide trajecten zoeken we nieuwe collega's. De meeste van onze cliënten hebben een vorm van autisme, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met sociale contacten, prikkelverwerking en zich niet gelukkig voelen op school. Het uitgangspunt is dat er behandeling op maat wordt geboden, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Het doel van de behandeling is om de problemen in de ontwikkeling op te heffen, zodat persoonlijke groei mogelijk wordt. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden.

Wat ga je doen? 
Intensieve Observatie Behandelgroep: IOB voor kinderen van 6-9 jaar

Intensieve Observatie Behandelgroep: Als behandelmedewerker op de intensieve ambulante behandelgroep 6-9 jaar lever je zowel een actieve bijdrage aan  procesdiagnostiek als aan het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling passend bij de levensfase. Doelen zijn gericht op het versterken van de ouder-kind relatie, het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, het bevorderen van contact met leeftijdsgenoten, het leren reguleren van emoties, het bevorderen van zelfstandigheid en het versterken van het zelfbeeld. 
Als behandelmedewerker werk je intensief in teamverband. Je rapporteert je observaties en behandeling aan een multidisciplinaire team. Er wordt in de groep gebruik gemaakt van de FloorPlay methodiek en is een dagdeel in de week. De groep is open en doorlopend en ieder kind doorloopt meestal een traject van 6-8 weken.
Het werk is dynamisch en vraagt een flexibel, steunende en positieve houding naar de kinderen en hun ouders. 

Behandel-onderwijs arrangement ASS (BO-ASS)

Bij BO-ASS (behandel-onderwijs arrangement ASS)  begeleid je jongeren tussen 12 en 18 jaar met (een vermoeden van) ASS-problematiek en een minimaal beneden gemiddelde intelligentie, die op meerdere ontwikkelingsgebieden zijn vastgelopen en waarbij de schoolgang stagneert. Het zijn vaak jongeren die nog weinig motivatie hebben voor een eigen behandeltraject en jongeren die nog niet toe zijn aan een behandeltraject in een groep. Je begeleidt de jongeren twee keer per week intensief, zowel thuis als op school en biedt outreachende zorg op maat. Doelen waaraan gewerkt worden zijn gericht op het stabiliseren van de thuissituatie, activeren van school/ thuis/vrije tijd en het voorkomen van een (crisis)opname. 

Wat neem je mee?

Wat bieden wij jou?

Nieuwsgierig geworden? 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jikkie Heuker tel: 06-30369886
Twijfel je of deze baan iets voor jou is? Neem ook dan gerust contact op, zodat we je kunnen vertellen hoe we werken.

Bijzonderheden    
Beide vacatures van Behandelmedewerker deeltijd Jeugd (bovenstaande vacature en de vacature behandelmedewerker 15 tot 18 jaar) mogen ook gecombineerd worden, dan gelieve 36 uur werken.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijk in behandeling genomen. Omdat we interne mobiliteit belangrijk vinden, heeft de interne kandidaat we bij gelijke geschiktheid voorrang.

Solliciteer op deze vacature
"Bij de langdurige zorg kun je echt een relatie met een patiënt opbouwen"

Deborah

Verpleegkundige bij Altrecht

Collega worden van Deborah

Oeps! Er gaat iets mis.

Probeert u het nogmaals in een andere browser.