Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

"Ieder mens is anders en voor iedereen helpt ook iets anders. In mijn werk zoek ik elke dag naar manieren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt"

Na het behalen van je diploma Verpleegkunde kun je verder studeren. Ben je toe aan iets nieuws, wil je een stapje verder en zoek je verdieping in het verpleegkundig beroep en de GGZ? Dan is de SPV-opleiding iets voor jou!

 

Wat ga je doen?

Bij Altrecht bieden we de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) aan. Als SPV wordt je opgeleid tot een zelfstandig gespecialiseerd verpleegkundige die zich richt op maatschappelijke gezondheidszorg. Je bent in de rol van coördinerend regiebehandelaar werkzaam in de leefomgeving van cliënten en hun netwerk, en werkt samen met verschillende instanties.

Gedurende de opleiding ga je één dag in de week naar school en de overige dagen werk je in bijvoorbeeld een Gebiedsteam. Ook loop je gedurende de opleiding stage binnen de Crisisdienst van Altrecht. De post-hbo SPV opleiding leidt jou op tot een gespecialiseerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) richt zich, als zelfstandig gespecialiseerd verpleegkundige, op de maatschappelijke gezondheidszorg. De SPV ziet de geestelijke gezondheidsproblemen van zijn cliënten niet als individueel probleem, maar als een gegeven dat zich in een sociaal maatschappelijke context ontwikkelt. Doordat de SPV (vaak) outreachend werkt, bereikt hij beter zijn doelgroep: cliënten met complexe psychiatrische problematiek in diens leefomgeving.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. De SPV handelt volgens de principes van evidence-based practice en geeft coaching en consultatie aan formele en informele zorgvragers rondom een cliënt.

De SPV is als geen andere professional in staat om in situaties van crisis adequaat zorg te verlenen aan de cliënt en zijn maatschappelijke context en daarbij ook oog te hebben voor de draagkracht van de cliënt(systemen). De SPV-opleiding helpt je om de functie van sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen het huidige, complexe werkveld goed te vervullen. Door optimale screening toe te passen, komt er een onderbouwde verpleegkundige diagnose met daaruit voortvloeiende behandeling en begeleiding.

Dit alles leer je in de SPV opleiding. De SPV handelt vanuit een helicopterview en zorgt dat zijn cliënten de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen.

 

De opleiding

Wij werken samen met de Hogeschool Utrecht . Wil je weten of je in aanmerking komt voor een opleidingstraject, bijvoorbeeld door je vooropleiding of achtergrond? In dat geval adviseren we je om voor je eventuele sollicitatie contact op te nemen met de HU.

Instroomeisen

  • BIG geregistreerd verpleegkundige
  • Vooropleiding: HBO- V opleiding, MBO-V of B Verpleegkunde
  • 2 jaar relevante werkervaring in de begeleiding van cliënten met GGZ problematiek werken in ambulant veld

Per jaar zijn er een beperkt aantal plekken voor de opleiding en binnen Altrecht is een wachtlijst. Twee keer per jaar (in november en april) kunnen er 4 verpleegkundigen deelnemen.

 

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over de opleiding? Neem contact op met een van onze praktijkopleiders: Karen van Zutphen ( k.van.zutphen@altrecht.nl).